Skip to content

סריגה משקיות ניילון

סריגה מחומר שיש בכל בית – שקיות פלסטיק (המכונות שקיות ניילון). אפשר להכין חפצים שימושיים כמו תיקים סלסלות שטיחונים ועוד.

ויש גם סדנה אינטרנטית חינמית ללימוד השיטה

סל צבעוני סרוג

דוגמה פתוחה שלא מתאימה לתיקים עם חפצים קטנים, אבל יכולה להתאים לסלי קניות גדולים, או כמו במקרה הזה, סל אחסון קטן. כרגע הוא מאחסן אצלי, כמה מפתיע, שקיות פלסטיק. כל שורה סורגים בצבע אחר.