Skip to content

אוכל

אני לא ממציאה את הגלגל. אוסף מתכונים של אוכל טבעוני שאני אוהבת ושעשיתי בהם שינויים והתאמות. אני מעלה לכאן בעיקר כדי שיהיה לי קישור נוח לשלוח במקום לכתוב כל פעם מחדש. שיהיה קל יותר להפיץ את כל הטוב הזה בעולם.